Reklamacje

Reklamacje

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Zanim towar zostanie wysłany do Klienta podlega kontroli pod względem jakościowym jak i ilościowym. Jednak w sytuacji, w której Klient po otrzymaniu towaru zauważy wady fizyczne lub braki w zawartości ma prawo do złożenia reklamacji. Uwagi te powinny być zgłoszone niezwłocznie po odbiorze przesyłki.
 2. Mebel u którego zaobserwowano uszkodzenie lub brak jakiegoś elementu nie powinien być składany. Montaż uszkodzonych elementów wiąże się z utratą gwarancji.
 3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego montażu mebli, niezgodnego z instrukcją montażu dołączoną do danego mebla oraz za szkody powstałe na skutek montażu uszkodzonych elementów.  
 4. W przypadku sprzedaży konsumenckiej, niezwiązanej z działalnością gospodarczą meble objęte są 24 miesięczną gwarancją. Natomiast zakupy związane z działalnością gospodarczą objęte są 12-miesięczną gwarancją i nie są objęte regulacjami związanymi ze sprzedażą konsumencką, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 

Do złożenia reklamacji niezbędne są:

 1. Przesłanie dokumentu potwierdzającego zakup (faktura, paragon).
 2. Nazwa reklamowanego mebla oraz numer elementu (informacje znajdują się w instrukcji montażu dołączonej do mebla).
 3. Dokładny opis wady/uszkodzenia mebla.
 4. Zdjęcie uszkodzonego elementu.
 

Dodatkowo zalecamy podać:

 1. Oczekiwania Klienta (np. zmniejszenie ceny, przysłanie nowego elementu)
 2. Dane kontaktowe składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji przez Sprzedawcę.

Informację te nie są konieczne, jedynie zalecane i nie wpływają one na skuteczność reklamacji.

 

 Sposoby zgłaszania reklamacji:

 1. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@mebset.pl
 2. Pisemnie na adres: ul. Wadowicka 56, 34-100 Tomice;
 

Rozpatrywanie reklamacji

 1. Po otrzymaniu reklamacji nasi specjaliści niezwłocznie sprawdzą wniosek w celu zapoznania się  z nim oraz sprawdzenia czy wszystkie niezbędne elementy zostały dostarczone. W przypadku braku jakiś informacji wyślemy maila z prośbą o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 2. Data przesłania kompletnych dokumentów jest datą złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć produkt wadliwy na adres: ul. Wadowicka 56, 34-100 Tomice.
 

Realizacja reklamacji:

Dokładamy wszelkich starań, by realizacja reklamacji przebiegała jak najszybciej. Reklamowane elementy wysyłamy do Klienta na nasz koszt niezwłocznie po ich wyprodukowaniu. Jeśli będą one dostępne w magazynie to proces reklamacji będzie przyspieszony. Będziemy wdzięczni za cierpliwość – do realizacji reklamacji może być niezbędne wyprodukowanie nowych elementów. Jeśli Klient uważa,  że wymiana lub dodanie nowego elementu nie będą problematyczne, może na własną odpowiedzialność zmontować mebel i używać go zgodnie z przeznaczeniem.